sdy体育app

鹰潭服务中心(合伙人) 交易顾问

优质车源

转让徐工2008年16吨吊车 转让徐工2008年16吨吊车
13.00
国三 | 江西
更新(xin):2019-08-01
出(chu)厂(chang):2008年
转让徐工2008年16吨吊车 转让徐工2008年16吨吊车
14.00万(wan)
国(guo)二(er) | 江西
更新:2019-07-19
出厂:2008年
转让柳工2018年906D小挖 转让柳工2018年906D小挖
21.00万(wan)
国三(san) | 江西
更新:2018-11-26
出(chu)厂:2018年
卡特彼勒2012年323D挖掘机 卡特彼勒2012年323D挖掘机
48.00
国(guo)三 | 江西
更新:2018-03-20
出(chu)厂:2012年
临工2006年30装载机 临工2006年30装载机
2.00
国(guo)三(san) | 江(jiang)西
更新(xin):2018-03-17
出(chu)厂:2006年
龙工2010年850装载机 龙工2010年850装载机
10.50
国三 | 江西(xi)
更新:2018-03-07
出(chu)厂:2009年